Produkter & tjenester

Serviceoppdrag

Vår miljøpatrulje er populær i byen vår. Gjennom sommerhalvåret er de jevnlig ute og plukker søppel. I tillegg har vi egne bilruter som tømmer søppel.

Meskano har ansvaret for å klippe mange plener både offentlige etater, bedrifter og noen privatpersoner.

Ta gjerne kontakt om du vil ha tilbud på serviceoppdrag fra Meskano.

Kontakt

Illustrasjonsbilde: Smilende mann med kantklipper.