Produkter & tjenester

Makulering

Meskano har en topp moderne produksjonslinje innenfor makulering. Alt materiell er i innelåste lokaler med alarm og området er fysisk sikret med adgangskort. Vi arbeider etter strenge kvalitetsrutiner og våre ansatte har i tillegg til personlig adgangskort undertegnet taushetserklæring.

Vi sorterer og makulerer over 120 tonn årlig. Og utfører oppdrag for både bedrifter og privatpersoner.

Ta kontakt med vår samarbeidspartner FIAS, som har egne plomberte dunker hvor du kan levere inn materiale som skal makuleres. Dette blir fraktet til Meskano for sikker makulering.

Kontakt

Fagansvarlig makulering:
Magnus Halsaunet
magnus.halsaunet@meskano.no
400 37 920

Illustrasjonsbilde: Arbeider for makuleringsmaskin.