Arbeidsinkludering som samfunnsansvar

Arbeidsgiver

Arbeidsinkludering er et tydelig signal på samfunnsansvar. Det er viktig for en bedrift å ha et godt renomme og arbeidskultur. Meskano sitt ansvar er å bygge bro mellom utenforskap og arbeidsmarkedet. Og for å lykkes med dette trenger vi samfunnsansvarlige bedrifter som ønsker å bidra.

Illustrasjonsbilde: Mann i arbeidsklær i bybilde.

Deltakere hos Meskano har variert bakgrunn med svært ulik kompetanse, som de ikke får brukt i arbeidslivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med – sammen med dere.

Å bidra til arbeidsinkludering har flere positive sider:
- En ansatt får jobb og bedring av livskvalitet
- Bedriften får en verdifull ansatt
- Samfunnet vinner da flere kommer i jobb og styrker samfunnsøkonomien

For å lykkes med dette samfunnsoppdraget trenger vi gode arbeidsgivere som ønsker å åpne opp med arbeidsinkludering. Norsk standard definerte i 2010 en egen ISO for samfunnsansvar (ISO 26000).

Bedriftens renomme i fremtiden tror vi vil preges av selskapets holdning til bærekraftig utvikling.

Kontakt oss for samarbeid

Vi kommer gjerne på et uforpliktende besøk. Ta kontakt med fagleder Ingvill Øren  (ingvill.oren@meskano.no / 400 37 908) eller daglig leder Aina Søbakk (aina.sobakk@meskano.no / 400 37 905)

Ofte stilte spørsmål

Her svarer vi på de mest vanlige spørsmålene vi får.

Arbeidstrening og etikk?

Noen kan oppleve at praksis er utnyttelse av gratis arbeidskraft. Slik vi ser det er arbeidspraksis en døråpner til jobbmuligheter. Og at det er viktig med god kvalitet for kartlegging og oppfølging, samt avklaring av gjensidige forventninger.

For å sikre en god prosess trenger vi å bli godt kjent med arbeidsgiver og at Meskano har en tett oppfølging fra start til slutt. Arbeidstrening skal normalt ikke være langvarig. Hvis det viser seg at målet om jobb ikke er oppnåelig vil arbeidstrening normalt avsluttes. Med mindre arbeidstreningen i seg selv er viktigst og kan gi kvalifikasjoner for jobb andre steder.

Hvordan går vi frem?

Vi synes det er viktig å starte med en kartlegging. Om vi ikke kjenner bedriften fra før, har vi gjerne et møte hos dere for å bli bedre kjent med bedriften, mulige arbeidsoppgaver og møte kontaktpersoner. Dette legger et grunnlag for videre samarbeid.

Hvordan jobber vi med arbeidstrening?

Arbeidstrening kan falle innenfor 3 kategorier:

  • Arbeidstrening mot jobb, hvor jobbsøker er klart for jobb og trenger kort praksis for å vise sin kompetanse.
  • Arbeidstrening hvor jobbsøker er på vei mot jobb. Her vil det være behov for arbeidstrening for å få erfaring og læring.
  • Arbeidstrening der jobbsøker må avklare hvor mye arbeid som er mulig samt behov for støtte. Dette er gjerne avklaring i forhold til helse.

Meskano har behov for samarbeid innenfor alle disse 3 kategoriene. Men har full forståelse for at de ulike bedriftene ikke kan tilby praksis i alle kategorier.

Ved praksisutplassering forbereder vi både deltaker og bedriften på forhånd. Det er en egen jobbkonsulent som har tett oppfølging gjennom hele praksisperioden. Målet er å kunne finne fast jobb til våre deltakere. Samtidig er praksismuligheter også veldig verdifullt. Det gir våre deltakere mulighet til å finne ut om ønsket yrkesfelt passer for de, samt å få oppdaterte referanser.