Finn veien tilbake til arbeidslivet

Arbeidssøker

På oppdrag fra NAV har vi tiltakene Arbeidsforberedende Trening (AFT) og Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA).

Arbeidsforberedende Trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud til deg, som på grunn av nedsatt arbeidsevne eller andre sosiale forhold, trenger å styrke sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Sammen jobber vi med felles mål om mestring og økt motivasjon for å finne en realistisk yrkesvei videre. Veiledning og arbeidsutprøving tilpasses deg og din situasjon. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene for å skaffe arbeid.

Våre jobbkonsulenter og arbeidsveiledere har god oversikt over arbeidsmarked og utdanningsmuligheter. Jobbsøker og arbeidsgiver får tett oppfølging av våre jobbkonsulenter i hele perioden de er tilknyttet oss.

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Våre VTA-ansatte har en uføreytelse gjennom NAV og et ønske om å jobbe ved siden av. Disse ansatte får en bonuslønn av Meskano i tillegg til uføretrygden. De fleste jobber ved våre interne avdelinger, og produserer varer og tjenester for bedrifter og privatpersoner. Flere av våre VTA ansatte jobber også i/hos/for eksterne bedrifter, og følges tett opp av våre veiledere.

Vi har i dag 35 VTA ansatte som bidrar til et godt og inkluderende arbeidsliv for alle. Sammen skaper vi arbeidsglede og yrkesstolthet for hver enkelt.

Ønsker du å komme på omvisning som jobbsøker, pårørende, arbeidsgiver eller annet? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Illustrasjonsbilde: Samtale med arbeidssøker.

Ofte stilte spørsmål

Her svarer vi på de mest vanlige spørsmålene vi får.

Hva kan jeg forvente av AFT tiltaket?

Meskano bistår for at mennesker i ytterkanten av arbeidslivet skal kunne finne veien til tilbake til jobb eller utdanning.  Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til at flere deltar i arbeidslivet.

Du vil som deltaker hos Meskano få en personlig jobbkonsulent som bidrar til en trygg relasjon. Sammen med deg finner vi frem til dine styrker, tar hensyn til dine utfordringer, kartlegger realistiske muligheter og utarbeider en målrettet individuell plan.
Kontakt din saksbehandler i NAV om du tenker dette kunne være noe for deg. Meskano sin oppgave er å bistå deg på veien inn i eller tilbake til arbeidslivet, eller se på andre aktuelle løsninger.

AFT er et tilbud til deg med nedsatt arbeidsevne eller andre sosiale forhold som trenger å styrke sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Det legges vekt på å skape mestring og økt motivasjon for å finne en realistisk yrkesvei videre. Veiledning og arbeidsutprøving tilpasses deg og din situasjon. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

AFT kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er deltaker på tiltaket AFT mottar du ytelser fra NAV og er ikke ansatt hos tiltaksarrangør Meskano. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Hva skjer etter oppstart i AFT tiltaket?

Sammen med din veileder utarbeides det en individuelle plan som er tilpasset deg og din situasjon.

Du søkes inn på tiltaket AFT etter avtale mellom deg og din NAV veileder, med en henvisning om hva som er målet for tiltaket. Det gjennomføres så en oppstartsamtale sammen med din faste veileder. Å ha en fast veileder gir både trygghet og stabilitet. Det kartlegges hva som skal til for å at du skal komme tilbake til jobb eller utdanning, samt hva som generelt kan bedre livskvaliteten.

I samarbeid med veileder utarbeides det en individuell tilpasset plan for å styrke dine muligheter for å kvalifisere til ordinært arbeid eller utdanning.  Vi tilbyr kartlegging av ønsker og arbeidsevne, interesser og ressurser gjennom samtaler og verktøy. Veiledning i forhold til valg av yrkesretning og hvilken jobb som kan passe best for deg. Skriftlige mål og tiltak for at du skal kunne nå dine mål. Vi heier på deg!

Sammen med deg ønsker vi å bidra til at du blir mer bevisst på dine styrker, kompetanse, tidligere erfaringer og interesser.

Hvordan foregår arbeidspraksisen?

Utfra dine interesser og tidligere erfaringer finner vi frem til arbeidspraksis hos en av våre samarbeidspartnere. Dette skjer oftest gjennom arbeidspraksis i en ekstern bedrift, da forskning viser at dette gir det beste og raskeste resultat på vei ut eller tilbake til arbeidslivet. Erfaring fra arbeidspraksis kan være med å bygge viktig kompetanse for veien videre. I tillegg vil du legge grunnlag for attester og referanser.

Vi tilbyr også arbeidspraksis i en av våre interne avdelinger, dersom dette blir vurdert som hensiktsmessig. Alle våre interne avdelinger produserer varer og leverer tjenester til ordinært næringsliv. Du vil her få mulighet til å jobbe mer skjermet i en periode for deretter å prøve deg i det eksterne arbeidslivet. Hver avdeling har egen arbeidsveileder som tilrettelegger opplæring og arbeidsoppgaver for den enkelte.

Vi vil tilrettelegge for jobbaktiviteter som bedriftsbesøk og arbeidspraksis. For jobbsøkere med behov for en forsiktig start, kan en oppstart i en av våre interne avdelinger være en mulighet. Vi har avdelinger som makulering, butikk/cafe, keramikk og tekstil, budbil, service (plen og miljøpatrulje).

Hva er «Jobbsmak»?

Det er ikke alltid lett å vite hva menegentlig kan og hva en vil trives med. Noen ganger kan det være en utfordring åfå til en god match med riktig arbeidsgiver. Da er det fint at for en kortperiode å kunne prøve ulike jobber. Vi kaller dette for jobbsmak.

Kan jeg få fagopplæring?

Ja. Vi har et godt samarbeid med fagopplæringskontoret for de som jobber med læreplaner for yrkesfag. Målet er en formidling til arbeid eller utdanning.

Hva skjer når tiltaket avsluttes?

Tiltaket avsluttes med en sluttsamtale og oppsummering av tiltaket. Du vil kunne anonymt kunne gi en tilbakemelding på dine erfaringer av tiltaket. Veileder utarbeider en sluttrapport, som du får lese gjennom før den sendes til din NAV veileder.

Hvor holder Meskano til?

Meskano har lyse og trivelige lokaler i Tomtegata 2 på Tynset.

Ønsker du støtte for å komme i jobb eller videre utdanning? Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor og be om å bli søkt inn til Meskano.

Har du praktiske spørsmål om vårt tilbud, ta gjerne kontakt med vår fagleder Ingvill Øren Moslet. Mail ingvill.moslet@meskano.no eller mobil 400 37 908.

Får jeg karriereveiledning?

Alle har rett på gratis karriereveiledning i Norge fra fylte 19 år. Du kan få veiledning gjennom både arbeid og inkluderingsbedrifter, som Meskano, NAV, karrieresenter og skoler. Karriere kommer fra det latinske ordet «Carrerea» som betyr et race langs en vei.  Så karriere handler om hvilke veier, snarveier, omveier og stier vi tar gjennom livet. Samt hvilke muligheter vi får og hvilke valg vi tar underveis.

Meskano tilbyr karriereveiledning gjennom tiltaket AFT. Hvis du vil delta på arbeidsforberedende trening hos Meskano er det ditt lokale NAV kontor som hjelper deg å søke plass.

Deltaker og veileder vil gjennom samtaler og verktøy finne mer ut av hva du kan, dine interesser og hva du ønsker. Vi benytter verktøy som blant annet Inflow24, Jobpics.

Inflow24-profil er et profil og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser. Verktøyet har fokus på 24-timers mennesket og kartlegger friskfaktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede.

Jobpics er et bildebasert interesseutforskningsverktøy som kan benyttes av alle. Det er særlig godt egnet for de som av ulike grunner foretrekker et billedbasert verktøy. Jobpics består av bildekort med bilder av ulike yrker. På billedkortene er det også tilhørende interessekoder, krav til utdanningsnivå for det gitte yrket og en oversikt over beslektede yrker.

Etter kartlegging ser vi hvilke muligheter som finnes og hva som må til for at dette kan bli en realitet.

Utdanning.no finnes mye nyttig informasjon.

Meskano kan også hjelpe deg å prøve deg i et yrke du er interessert i. Dette kan være en begynnelse til en ny jobbmulighet.

Hva er en CV?

CV er forkortelse for det latinske ordet curriculum vitae og betyr livsløp. En CV er interessant for en arbeidsgiver som da får vite mer om hvem du her. Utdanning, jobberfaring, personlige egenskaper og interesser bør være med.

En CV bør ikke være for lang slik at leseren blir lei. Hensikten med en CV er at du skal komme deg på jobbintervju.

Hvordan fylle ut hull i CV? Det er flere måter å fylle opp hull i en CV på. En mulighet er å bare være 100 % ærlig og føre opp «Ikke i arbeid» og tidsperioden det gjelder på CV-en. Du trenger ikke å komme med flere detaljer enn det. En forklaring kan du komme inn på i søknadsbrevet eller under intervjuet.

Hvilken hjelp kan jeg få med jobbsøking?

Hos Meskano kan du få hjelp til å skrive CV, søknader og trene på jobbintervju. Våre jobbkonsulenter har lang erfaring med å hjelpe mennesker til ulike typer arbeid og utdanning. Vi hjelper deg å utarbeide CV og få frem dine positive kvaliteter, samt en god søknadstekst. Det er viktig å få frem det vesentlige uten at CV er for lang.

Det kan være krevende å skrive en søknad og din veileder på Meskano vil hjelpe deg for å gjøre den mer attraktiv for mulige arbeidsgivere. En søknad skal holdes kort og du kan fortelle mer i detalj på et jobbintervju.

Du kan skrive søknader på stillinger som er annonsert. Men du kan også skrive en åpen søknad som retter seg direkte mot en bedrift du har lyst til å jobbe i.

Trening på jobbintervju er også nyttig, f.eks. hvordan forklare en vanskelig livshendelse i et jobbintervju. Vi kan sammen trene på jobbintervjusituasjoner. Trening på hvordan du kan fremstille dine positive egenskaper og snakke trygt om vanskelige situasjoner som du har gruet det til å fortelle.

Det er viktig å tenke på at åpne profiler på sosiale medier også leses av arbeidsgivere som du søker jobb hos. Det finnes mange tips på hvordan bruke sosiale medier på en god måte og som vil kunne øke dine muligheter til å bli lagt merke til på en positiv måte.

Det finnes ulike tips på nettvettsregler som det anbefales å følge. En god regel er å ikke skrive eller legge ut noe du ikke har lov å dele eller ikke kan stå inne for i det virkelige liv.

De vanligste stillingsportaler er Arbeidsplassen (nav.no) og Finn.no, og det er lurt å sjekke begge jevnlig. Noen ganger publiseres stillinger på begge portaler samtidig, mens andre ganger finner du stillingen bare på den ene.

Du kan registrere din CV på begge portaler og også registrere hva slags type jobb du ser etter.

Bemanning og rekrutteringsbyråer har egne nettsider der de legger ut sine stillinger. NHO Service og handel har en oversikt over byråer.

Meskano hjelper deg gjennom hele prosessen.

Hva med utdanningsmuligheter?

Våre jobbkonsulenter kan hjelpe deg å finne frem i utdanningsjungelen. Dette er en del av tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT). I AFT er målet at du enten skal ut i jobb eller utdanning.

Utdanning kan gi sikrere muligheter for jobb. Hvis det er din plan, og NAV støtter deg i dette, kan vi tilpasse tiltaksplanen å lage en studieplan. Videre kan vi finne en praksisplass eller jobbsmak innenfor det utdanningsløp du ønsker å studere.

Hvis du har vanskeligheter med bokstaver, tall eller sliter med fysisk eller psykisk helse kan du ha rettigheter til støtte for å fullføre studier.

De vanligste utdanninger etter grunnskolen er enten akademisk utdanning eller yrkesfaglig utdanning.

Akademisk utdannelse starter ofte med 3-årig videregående skole for å få generell studiekompetanse. Deretter videre til høgskoler eller universitet for å ta bachelor, mastergrad.

Yrkesfaglig utdanning er som oftest 2 år med teoretisk utdanning på skoler. Deretter 2 år som lærling i praksis hos en arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal være godkjent lærebedrift innenfor yrkesfaget du har valgt. De 2 siste årene av lærlingperioden mottar du lønn som lærling. Du kan også bygge videre på utdannelsen ved å ta fagskole.

Rettigheter til utdanning

I Norge har alle en lovfestet rett til 10-årig grunnskole. Hvis du kommer fra et annet land og ikke har full grunnskole kan du ha rett til å få det gratis i Norge.

Ungdomsrett er rett til 3-årig videregående opplæring fra du er 15–24 år, etter at du har fullført grunnskolen. Du kan lese mer om dette på VilBli.no

Hvis du har ungdomsrett, og ikke har fullført videregående skole eller kommet i jobb, er det oppfølgingstjenesten som er ansvarlig for å veilede deg videre.

Voksenrett til videregående opplæring har du hvis du har fylt 25 år og ikke har fullført videregående opplæring. Du kan også ha voksenrett hvis du har videregående skole fra et annet land som ikke godkjennes i Norge. Les mer om voksenretten på VilBli.no

Hvis du er over 23 år og har vært 5 år i arbeidslivet kan du ha rett til å ta generell studiekompetanse ved å bare ta de obligatoriske fagene. Les mer om dette på Utdanning.no

Hva kan jeg forvente av VTA tiltaket?

Dette er et tilbud til personer som har en uføretrygd og som ønsker å jobbe. Innsøking skjer via lokalt NAV kontor. Arbeidet tilpasses den enkelte og det legges vekt på et sosialt felleskap med hyggelige kollegaer.

Hensikten med tiltaket:

 • Gi tilbud til personer som over tid faller utenfor ordinært arbeid
 • Fortrinnsvis for personer med uførepensjon
 • Permanent eller midlertidig tilbud
 • Sosialt felleskap, hyggelige medarbeidere
 • Tilrettelagt arbeid, tilpasset den enkelte

Meskano har følgende interne avdelinger:

 • Makulering
 • Budbil
 • Keramikk og tekstil
 • Service med plenklipping og miljøpatrulje
 • Montering
 • Butikk og cafe med salg og service

Vi har i dag 35 VTA ansatte og de bidrar på en veldig positiv måte til et godt og inkluderende arbeidsliv. De har arbeidsglede og stolthet over jobben sin. Det er NAV veileder som etter samtale med deg sender henvisning til Meskano.

For nye VTA ansatte anbefaler vi en prøveperiode på 2-3 uker, med tett oppfølging av fagleder og arbeidsveileder. Målet med dette er å kartlegge dine ressurser og tilretteleggingsbehov.

Du vil få tilbud om ansettelse hos Meskano og har 6 måneders prøvetid. I prøveperioden kartlegges arbeidsoppgaver og det er krav om minimum 50 % deltakelse. Du får en fast arbeidsveileder som følger deg opp. Ved ansettelse i Meskano vil du motta oppmuntringslønn. Dette er i tillegg til ytelsen du mottar fra NAV.

Etter endt prøveperiode får du tilbud om fast ansettelse i Meskano. Du vil få individuelle og tilrettelagte oppgaver. Meskano tilrettelegger for mestring og arbeidsglede. En VTA ansatt i Meskano skal oppleve økt livskvalitet gjennom sitt arbeid.

Sammen med din arbeidsveileder vil det utarbeides aktivitetsplan og gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Har du praktiske spørsmål ta gjerne kontakt med Anne Lønne på anne.lonne@meskano.no eller  400 37 909.

Hvordan er det å være ansatt eller deltaker hos Meskano?

Meskano holder til i lyse og trivelige lokaler i Tomtegata 2 på Tynset, samt vedproduksjon i Industriveien som er i nærheten.

Vi har en stor og trivelig kantine hvor kaffe og te er gratis for alle våre ansatte og deltakere. Vi åpner nå en liten kafe/møteplass i tilknytning til vår butikk og det vil da være mulig for våre ansatte og deltakere og få tilbud om mat til ansattpriser.

Arbeidstiden for våre VTA ansatte vil tilpasses i forhold til stillingsprosent. Vanligvis mellom 08:00 – 15:30.

Meskano er opptatt av et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Det er viktig at våre ansatte opplever trivsel og jobbmestring