NAV

Meskano er en kompetansebedrift og våre ansatte har god kompetanse, både yrkesfaglig og utdanningsmessig. Våre jobbkonsulenter og arbeidsveiledere har lang og allsidig erfaring med inkludering og tilrettelegging i arbeidslivet.

https://www.nav.no/arbeidsforberedende-trening

Illustrasjonsbilde: Mann som smiler mens han klipper gress med kantklipper.

Ofte stilte spørsmål

Her svarer vi på de mest vanlige spørsmålene vi får.

Hvordan hjelper vi folk ut i jobb eller utdanning?

Våre jobbkonsulenter og arbeidsveiledere har variert bakgrunn både sosialfaglig, yrkesfaglig, pedagogisk og helsefaglig. I tillegg har vi ansatte med erfaring fra ledelse, rekruttering og markedsarbeid. Vi har en solid tverrfaglig plattform og sterk inkluderingskompetanse.

Ved oppstart av tiltaket utarbeider jobbsøker i samarbeid med jobbkonsulent en individuelt tilpasset plan for tiltaket. Planen tar utgangspunkt i bestilling fra NAV.  Meskano følger jobbsøkeren tett opp hele veien, med mål om jobb eller utdanning.

Arbeidsveiledere gir opplæring og oppfølging ved intern arbeidspraksis, hvis jobbsøker har behov for dette før ekstern arbeidspraksis. Vi har et tett samarbeid med eksterne bedrifter og godt kjennskap til lokalt arbeidsmarked.

Hvilke metodikk og metoder benyttes?

Vi benytter et utvalg av metodikk og verktøy som er nyttige i møte med jobbsøkere. Våre ansatte er sertifisert innen Motiverende intervju (MI), Inflow 24, ai læring og Jobpics.

Motiverende intervju
Motiverende intervju er en samtaleteknikk som trener veiledere i å lytte aktivt og engasjert og anerkjenne kandidaten der hun eller han er. Samtidig som man jobber målrettet for å finne muligheter.

InFlow24
InFlow24 er et refleksjonsverktøy som hjelper brukeren å reflektere over sine interesser, kompetanse, og erfaring. Man får også muligheten til å identifisere personlige styrker og egenskaper, hva som motiverer og hvilke verdier som er viktige i arbeid og fritid.

ai læring
Gjennom kursportalen ai læring utvikler hele bransjen arbeidsrettede selvstudiekurs for kandidater i AFT, samt ansatte i VTA. Alle jobbsøkere kan få tilgang til sin egen profil og kan ta kurs i forkant eller samtidig med arbeidstrening.

Eksempel på kurs:

  • Jobbsøkerkompetanse
  • Karrierekompetanse
  • Mestringskurs

Portalen tilbyr også fagkurs for ordinært ansatte innenfor veiledningsmetodikk, NAV systemforståelse, lover og regler.

JobPics
Jobpics er et billedbasert karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser. Jobpics er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, personer med lese - og skrivevansker og flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper.

Basiskompetanse
Basiskompetanse er de grunnleggende ferdigheter som de fleste arbeidsgivere forventer at vi besitter når vi søker jobb. Definert som følger:

  • Leseferdigheter
  • Skriveferdigheter
  • Tallferdigheter
  • Digitale ferdigheter

Det kan være nødvendig å samarbeide med spesialpedagog i de tilfeller der jobbsøkere trenger utredning eller hjelp og veiledning med å lese, skrive og tallvansker.

Mer info finnes på:

Hvordan håndterer Meskano den digitale omstilling?

Covid-19 førte med seg en bratt omstillingskurve og Meskano var raskt ute med å tilpasse oss nye digitale plattformer. Våre veiledere måtte finne nye metoder for å følge opp sine jobbsøkere i perioder med nedstenging. Nye kanaler for kommunikasjon ble testet ut, risikovurdert og kvalitetssikret i forhold til GDPR. Veiledning, møter, kartlegging og kurs ble gjort helt eller delvis digitale gjennom pandemien.

Selv om vi ikke er like avhengig av digital kommunikasjon nå som samfunnet har åpnet opp, har det gitt oss noen muligheter til å være både tilpasningsdyktige og effektive i forhold til jobbsøkernes behov for tilrettelagt oppfølging.

Det gjør at vi er godt beredt, dersom samfunnet skulle oppleve ny nedstenging i fremtiden.