Hvem vi er og hva vi gjør

Om Meskano

Meskano gir folk muligheter til å realisere sine håp og framtids­planer ut i fra egne ønsker og forutsetninger. Opphold hos oss gjør en forskjell i folks liv.

Meskano er Fjellregionens største arbeids- og inkluderings­bedrift, med hoved­kontor på Tynset. Bedriften er eid av kommunene Tynset, Os, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal.

I tett samarbeid med NAV, jobbsøkere og ordinært næringsliv jobber vi hver dag for at mennesker i ytterkanten av arbeids­livet skal finne veien tilbake til et yrkesaktivt liv.

Du finner oss i Tomtegata 2, 2500 Tynset

Se vår interaktive brosjyre.

Bilde av Meskano byggets fasade

Inkluderende arbeidsliv

Vi har en aktiv rolle for å bidra til et inkluderende arbeidsliv i regionen og bidrar med kvalifisering og formidling fra passive ordninger til ordinært arbeidsliv eller utdanning.

Mann som står ved en vedkløyver
Illustrasjonsbilde: Søppelplukking i park

Varig tilrettelagte arbeidsplasser

Meskano sørger for etablering og drift av varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Våre VTA ansatte arbeider både ved våre interne avdelinger og hos eksterne arbeidsgivere.

Tett samarbeid

Tynset kommune er vår største eier og også en viktig samarbeids­partner for praksis­plasser. Vi har et godt samarbeid både gjennom Kulturkafeen og plen & service.

Illustrasjonsbilde: Budbil utenfor kommunehuset.

Ofte stilte spørsmål

Her svarer vi på de mest vanlige spørsmålene vi får.

Hvordan forholder Meskano seg til miljøarbeid?

Meskano er opptatt av miljø og bærekraft.

Bærekraft

FN har definert 17 bærekraftsmål til en verdensomspennende dugnad for å skape gode samfunn og et bærekraftig miljø for alle skapninger på planeten. Meskano ønsker å bidra aktivt på alle områder der vi kan gjøre en positiv påvirkning.

Vi mener at arbeidsinkludering favner bredt og berører flere av bærekraftsmålene.

 • Meskano er opptatt av miljø i våre produksjonslinjer. Noen eksempler:
 • ~vi makulerer papir som blir til jord igjen
 • ~vi samler inn plast som omdannes til nye produkter
 • ~vi vever filleryer av gammelt sengetøy
 • ~vi perforerer papp som benyttes til innpakking
 • ~vi har egen miljøpatrulje som plukker søppel og holder byen ren
 • Vi kildesorterer avfall
 • Innenfor kontorarbeid jobber vi stadig mer digitalt og mindre papirbasert

Hvordan kvalitetssikres arbeidet?

NAV stiller krav til at alle arbeidsinkluderingsbedrifter som jobber med tiltak er sertifisert med EQUASS. Meskano har vært sertifisert siden 2013 og blir resertifisert hvert 3 år. EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre.

Overskuddet vi får gjennom våre tjenester skal føres tilbake for å utvikle tjenestetilbudet og kommer våre deltakere og VTA ansatte til gode.

Systemet sikret at vi har og følger etiske retningslinjer for hvordan vi ivaretar deltakerne vi er satt til å veilede. Ett sentralt prinsipp er at vi møter mennesker med empati og respekt. Dette gjelder både deltakere og øvrige ansatte.

Prosessen med EQUASS sertifiseringen har medført en større bevissthet hos alle ansatte for viktigheten av å kvalitetssikre arbeidet og dokumentere det som gjøres. Vårt mål med EQUASS er at arbeidet skal bidra til varige og gode forbedringer i alle avdelinger og tiltak. Vi henter inn brukerundersøkelser både fra deltakere, ansatte, NAV og samarbeidspartnere for å kartlegge og utføre forbedringer i leveransen av våre tjenester.

Meskano er stolt over dette kvalitetsstemplet, som en offisiell bekreftelse på at jobben vi gjør tilfredsstiller de krav og forventninger som stilles til oss.

Les mer om EQUAS.

Meskanos styre 2022–2023

Styret i Meskano består av fem medlemmer

 • Geir Arne Mæland, styrets leder
 • Trond Rusten, styremedlem/nestleder
 • Jeanne Solvang, styremedlem
 • Hilde Skomakerstuen, styremedlem
 • Gøril Storeng, styremedlem
 • Thomas Lervik Engåvoll, varamedlem
 • Mona Murud, varamedlem
Hvem jobber hos oss?

Våre ansatte

Aina Søbakk
Daglig leder

Produksjonsleder VTA

Anne Lønne
Fagleder VTA og veileder

Butikk

Maria R. Aasheim
Veileder

Ingrid Ytterhaug
Veileder

Tekstil

Heidi Hagesveen Hagen
Veileder

VTA avdelinger

Ole Bjørnar Sommerstad
Veileder

Service, ved og plener

Rune Lillebo
Veileder

Service, ved og plener

Cathrine Corneliussen Welin-Larsen
Veileder

Makulering

Astrid Jensen
Veileder

Prosjektleder

Laura Ozolina
Jobbkonsulent

Gry-Wibeke Odden
Nestleder og fagleder AFT

Ledige stillinger

Innimellom søker vi etter nye medarbeidere. Om vi ikke har en utlyst stilling kan du sende oss en åpen søknad på post@meskano.no

Det er ingen ledige stillinger for øyeblikket.